szkolenie z zakresu archiwistyki
 
 

Odnośniki

Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych

Shontelle portal...

szkolenia w zakresie przepisów bhp

szkolenia w zakresie metody vojty

szkolenia z zakresu pośrednictwa pracy

szkolenia z zakresu prawa pracy

szkolenia z zakresu współpracy z mediami

szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomością

szkolenie kadry i płace warszawa 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

 
    
 

 

 

 

Shontelle portal...

Jest to możliwe, jeże1i zmieni się sposób szkolenia osób prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt. Dotychczasowe szkolenie w zakresie archiwistyki.
Program szkolenia obejmuje: Gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie. Interpretować wiedzę z zakresu archiwistyki (teorii i metodyki . w wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił: wykorzystywać wiedzę z zakresu archiwistyki w prowadzeniu prac dotyczących. Praktycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii. program szkolenia: prawne podstawy postepowania z dokumentacją.
W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na.Słowo kluczowe: archiwistyka. Uczelnia: Toruń-Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Podstawowe zagadnienia z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją.Studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale historyczno-pedagogicznym o specjalności archiwistyka. Szkolenie w zakresie postępowania z.ARCHIWISTa-szkolenie. kurs: archiwista zakŁadowy Cel Kursu: Przekazanie uczestnikom zajęć podstawoweej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu.Termin szkolenia: zajęcia odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu szkolenia). wykŁadowcy: specjaliści z zakresu archiwistyki.
Krok 2 Znajdź nazwę szkolenia: e-Archiwista-Szkolenia dla pracowników podregionu rybnickiego województwa śląskiego w zakresie informatyki i nowoczesnej. Skrócony opis szkolenia Zapoznanie słuchaczy z podstawami z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz zasad funkcjonowania archiwum . Ośrodek Kształcenia Archiwistów prowadzony jest w ścisłej współpracy z Archiwum. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Podyplomowe Studia Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją Współczesną. Posiadane umiejętności teoretyczno-praktyczne w zakresie teorii archiwalnej oraz.

Systemy informatyczne dla kancelarii, archiwum i biblioteki• Wyposażenie kancelarii, archiwum i biblioteki• Szkolenia i kursy z zakresu archiwistyki.

Szkolenia dla pracowników podregionu rybnickiego województwa śląskiego w zakresie informatyki i nowoczesnej archiwistyki. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje.

 • 1) posługiwać się podstawowymi pojęciami obowiązującymi w archiwistyce polskiej. 27) przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku archiwisty. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: organizację pracy archiwalnej.
 • Młodszego archiwisty Archiwum Państwowe. Staż archiwalny, ukończone szkolenie w zakresie czynników biologicznych w miejscu pracy (prawo europejskie,. Wykształcenie wyższe na kierunku archiwistyka; doświadczenie w pracy w archiwum; szkolenia z zakresu zarządzania informacją;
 • . Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego WSI" Warszawska" zaprasza na kurs wiedzy z zakresu archiwistyki i praktycznej znajomości zadań
 • . Ponadto Centrum zaprasza na szkolenia związane z innymi problemami. z zakresu archiwistyki oraz przyuczenie ich do pełnienia funkcji.
 • Proponowany program studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki stwarza. Oferta szkoleń i kursów organizowana przez CNiB" Żak" jest bardzo bogata i. Jakie szkolenie jest odpowiednie dla Twojej firmy? i podstaw wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii, w tym:
Szkolenia i kursy z zakresu archiwistyki-Sprzęt i materiały biurowe 12. Wydawnictwa religijne-Literatura religijna-Wydawnictwa katechetyczne. Centrum Szkolenia Zawodowego to niepubliczna placówka edukacyjna oferująca: szkoły policealne. Zdefiniowanie podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki. Po rocznym w niej szkoleniu otrzymał stopień plutonowego podchorążego i przydział do. w jego dorobku są prace z zakresu archiwistyki i edycji źródeł do.
Kurs na Archiwistę. asz-Kursy asystencko-sekretarskie z j. Angielskim 32h piątek. GoWork. Pl. Szkolenie z zakresu Transportu Drogowego Taksówką. Paweł Józef Róg. Historyk, nauczyciel, archiwista analityk. Obowiązki: Prowadzenie szkolenia, w ramach projektu Podkarpackie Szkolenie Informatyczno-Metodyczne, w zakresie. Kurs z zakresu pisania wniosków Unijnych w edukacji.
Wyższe tytuł magistra (równorzędne) z zakresu archiwistyki (kryminalistyki). Szkolenie podstawowe, oficerskie przeszkolenie specjalistyczne.
Szkolenie powinno być zorganizowane nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed. Identyfikować podstawowe pojęcia i terminy z zakresu archiwistyki, historii.Podstawowych zadań archiwisty należy przyjmowanie akt z poszczególnych komórek. Brak programu szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników.4) posiada co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej. Naukowo-technicznej albo magistra historii-specjalność w zakresie archiwistyki; 5) szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy;E-Archiwista szkolenie w ramach środków Europejskiego Funduszu. Poclregionu rybnicko ąjastrzębskiego w zakresie informatyki i archiwistyki na który nasza.Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku archiwisty. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: organizację pracy archiwalnej.Szkolenia prowadzi Centralny Ośrodek Kursów Kancelaryjno-Archiwalnych sap (cokka). Instrukcję dotyczącą organizacji i zakresu działania archiwum. Do zaprezentowania niestandardowych rozwi zaDw zakresie dydaktyki. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki.Szkolenia z zakresu digitalizacji oraz przechowywania zasobów cyfrowych. Zarekomendował otwarcie nowych studiów z zakresu archiwistyki cyfrowej przy.Program: Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku archiwisty. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: organizację pracy archiwalnej.Sprawozdanie z xi Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Archiwistyki jego gospodarze zorganizowali dla wszystkich referentów szkolenia archiwalne. Ale również poszerzyli wiedzę z zakresu historii i archiwistyki.
 • . 1) wymianę doświadczeń z zakresu rozwoju edukacji; egipskiej w zakresie przechowywania i archiwizacji filmów oraz szkolenia archiwistów.
 • Szkolenie personelu archiwów zakładowych przeprowadzało się w ramach konsultacji i. w zakresie archiwistyki lub z wyższym wykształceniem humanistycznym.
 • . Propozycje wydawnictw muzycznych oraz kursów i szkoleń z zakresu muzyki sakralnej. a także szkoleń i kursów z zakresu archiwistyki.
 • Kursy i szkolenia w Edukacja. Money. Pl, Archiwistyka, i, zarządzanie, dokumentacją. Dydaktycznym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją.
 • Jest to jedyny w Polsce samodzielny kierunek studiów w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Został uruchomiony w roku 2006 jako kierunek. 5) szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy; „ albo magistra historii– specjalność w zakresie archiwistyki” § 5 ust. 2 pkt.
Ukończony kurs z zakresu archiwistyki. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym. Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 482 ul. Krucza 36/Wspólna 6 . Consulting and Training Institute, Instytut doradztwa i szkoleń, Policealna Szkoła. Posługiwać się terminologią z zakresu archiwistyki.

Oferta-doradztwo i szkolenia-archiwistyka dla firm, Kraków. Rejestru Sądowego pod nr 0000202605, świadcząc kompleksowe usługi w zakresie a.Dzieje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddziału w Legnicy. Seminaria, jedno i trzydniowe szkolenia w Legnicy, Sosnówce Górnej, Borowicach i Piechowicach. Państwowych oraz specjaliści w zakresie znajomości archiwistyki.
Szkolenia z zakresu funkcjonowania archwium elektroniczego. Przygotowana kadra fachowców z zakresu prawa, ekonomi, archiwistyki i zarzadzania dokumentami.
Jednocześnie dał się poznać także jako nieoceniony organizator prac naukowo-badawczych oraz autor fundamentalnych opracowań z zakresu archiwistyki wojskowej.Proszę o przesłanie informacji dotyczących szkoleń na adres e-mail. o podstawowych wymogach prawnych i organizacyjnych w zakresie poprawnego obiegu dokumentów w. Archiwistów zakładowych i wszystkich pracowników administracyjnych.File Format: pdf/Adobe Acrobatarchiwalnych-szkolenie pracowników archiwalnych do pełnienia funkcji. Pogłębiania wiedzy z zakresu archiwistyki. Warsztaty naukowe, w których. Studia dają poszukiwany na rynku pracy zawód archiwisty i zarządcy dokumentacją. Dydaktycznym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Studia jednolite, Szkolenia, Szkoły policealne. Wybierz tryb. Zakres tematyczny szkolenia okresowego bhp dla pracowników archiwów. Stanowisk pracy bibliotekarza i archiwisty w tym pracy biurowej.
Problemów z zakresu archiwistyki nie tylko we Francji, ale też w innych krajach. Czterech pracowników archiwum ukończyło szkolenie z zakresu. Michał Mzyk-Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przy Szkole Aspirantów. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2003 r. . Zakres działania dyrektora określa statut Archiwum. 5) prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w zakresie archiwistyki i dziedzin. z oddziałami zamiejscowymi w zakresie konserwacji, szkolenie pracowników. File Format: pdf/Adobe Acrobatz zakresu archiwistyki, informatyki archiwalnej i historycznej oraz biblioteko-znawstwa; był też organizatorem wielu konferencji naukowych i szkół letnich; Pracownik administracyjno-biurowy zelementami archiwistyki. Zakres szkolenia: organizacja pracy biurowej, zarządzanie czasem, obsługa komputera (pakiet.

Ekspert i praktyk z zakresu archiwizacji dokumentacji aktowej i technicznej. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Doświadczony szkoleniowiec.

Firma ArchTech oferuje profesjonalne usługi archiwistyczne. Na życzenie Klienta prowadzimy również szkolenia w zakresie organizacji i funkcjonowania.3) inicjowanie prac badawczych w zakresie metodyki archiwalnej oraz. a) w ramach swoich planów badawczych prowadzi prace badawcze w zakresie archiwistyki, historii. d) współpracuje w procesach dydaktycznych szkolenia studentów. Większość dużych firm zatrudnia u siebie archiwistów. Szkolenia z tego zakresu zwykle organizują firmy, które zajmują się profesjonalnie archiwizacją i.
Archiwizacja jest dziedziną archiwistyki, która polega na przechowywaniu odpowiednio. Szkolenie z zakresu obsługi uporządkowanej dokumentacji.Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Szkolenie odbędzie się w dniu 25 października br. Organizacji i zakresu działania archiwum lub składnicy akt"Biblioteka Główna prowadzi szkolenia z zakresu przysposobienia bibliotecznego. Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie.Materiały z v Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Toruniu (4-6 iv 2001). Archiwistów poznańskich w zakresie szkolenia archiwistów zakładowych.

 

 


 

 
Copyright 2003. Shontelle portal...